Modernizacja linii produkcyjnej w Górażdże Cement S.A.

Cementowni Górażdże. To największa inwestycja w 30-letniej historii firmy o strategicznym znaczeniu dla jej przyszłości i rozwoju. Na modernizację pieca i inwestycje powiązane z tym projektem spółka Górażdże Cement SA wydała około 500 mln złotych.

PPH Energo-Silesia Sp. z o. o. brała udział w pracach modernizacyjnych w Górażdże Cement S.A.. Nasi automatycy i informatycy przygotowali oprogramowanie sterowników i wizualizację procesu technologicznego fragmentów modernizowanej linii technologicznej. Prace te dotyczą sterowania i wizualizacji:

Firma nasza posiada doświadczenie w pracach dla przemysłu cementowego. Jesteśmy głównym wykonawcą modernizacji części elektrycznej i automatyki Cementowni ODRA w Opolu.

Dostawcą technologii przy modernizacji pieca w Górażdże Cement S.A. będą zachodnio-europejskie firmy, m.in. Technip-France, IKN GmbH (Niemcy), KHD Humboldt Wedag AG (Niemcy), Gebrüder Pfeiffer i Christian Pfeiffer (Niemcy). Natomiast większość prac montażowych urządzeń i konstrukcji stalowych realizowane będzie przez firmy krajowe.

źródło: http://www.heidelbergcement.com/pl

Głównym celem modernizacji linii produkcyjnej drugiego pieca jest podniesienie jego wydajności wypału klinkieru o 70 %. Po zakończeniu inwestycji linia pieca nr 2 uzyska tę samą wydajność, co zmodernizowana w 2003 roku linia pieca nr 1. Łączne zdolności produkcyjne Cementowni zwiększą się o 40 %, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb rynkowych oraz utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku cementu.

Realizacja inwestycji umożliwi też obniżenie kosztów produkcji oraz przyniesie wymierne efekty dla środowiska. Przy modernizacji górażdżańskiego pieca zostaną zastosowane najnowsze światowe rozwiązania techniczne pozwalające na zmniejszenie emisji CO2 z paliw o 20 % oraz jednostkowego zużycia energii na tonę klinkieru. Modernizacja urządzeń instalacji do wypału klinkieru (zastąpienie chłodników planetarnych chłodnikiem rusztowym) pozwoli na obniżenie hałasu. Zwiększą się też o 20 % możliwości wykorzystania paliw alternatywnych.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje modernizację instalacji do wypału klinkieru wraz z młynem surowca, w wyniku czego nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych klinkieru o 30 %. W drugim etapie planowana jest budowa nowego młyna cementu, co przyniesie wzrost zdolności produkcyjnych przemiału cementu o 40 %.

źródło: http://umwo.opole.pl