Największy młyn kulowy w Europie

W Górażdże Cement SA uruchomiono największy w Europie młyn kulowy do przemiału cementu. Dzięki niemu moce produkcyjne tej firmy wzrosły o 25 proc. i zwiększył się asortyment produkowanych cementów. Dzięki tej inwestycji Cementownia Górażdże stała się największą cementownią w Europie.

PPH Energo-Silesia Sp. z o. o. brała udział w pracach modernizacyjnych w Górażdże Cement S.A.. Nasi automatycy i informatycy przygotowali oprogramowanie sterowników oraz wizualizację procesu technologicznego nowego młyna cementu.

mc_4_2    mlyn cementu 4

Dotyczyło to procesów:

Wraz z uruchomieniem nowego młyna cementu dobiega końca największa modernizacja w ponad 30 – letniej historii firmy. Młyn kulowy umożliwi zwiększenie produkcji cementów wieloskładnikowych, w tym hutniczych CEM III o wysokiej zawartości granulowanego żużla wielkopiecowego (ok. 60%), które do tej pory nie były wytwarzane w Cementowni Górażdże. Ich produkcja powoduje 2,5 razy niższą jednostkową emisję CO2 niż wytwarzanie klasycznego cementu portlandzkiego CEM I, czyli zawierającego ponad 90% klinkieru portlandzkiego.

Zaletą nowego młyna jest jednak przede wszystkim to, że można w nim produkować różne rodzaje cementu, w zależności od zapotrzebowania rynku i wymagań klientów. Wydajność młyna to około 5000 ton cementu na dobę, a w skali roku około 1,2 – 1,4 mln ton. Po uruchomieniu młyna Grupa Górażdże będzie mogła produkować ponad 5,5 mln ton cementu.

Na podstawie: http://www.heidelbergcement.com/pl