System chłodzenia transformatorów blokowych w ESP Porąbka-Żar

PPH Energo-Silesia Sp. z o. o. uczestniczyła w projekcie „Modernizacja transformatorów blokowych w ESP Porąbka – Żar” realizowanym przez Zakład Transformatorów EthosEnergy Poland S.A.

Projekt modernizacji transformatorów obejmował również zaprojektowanie i wykonanie kompletnego wodnego układu chłodzenia transformatorów wraz z chłodnicami, kolektorami wodnymi i olejowymi oraz automatycznym układem sterowania pracującym w oparciu o sterownik PLC firmy Siemens.

Firma nasza jest wykonawcą całego systemu chłodzenia wraz z szafą sterowniczą oraz oprogramowania i wizualizacji systemu.

tb2      chlodnica-ESP Porabka-Żar  

Charakterystycznym rozwiązaniem technicznym, zastosowanym w zespole transformatorów 156MVA i 6MVA, jest wspólny obieg oleju chłodzącego. Taki system pozwolił na znaczne uproszczenie układu chłodzenia transformatorów, przy zachowaniu pełnej sterowalności systemu oraz wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa.
Szafa sterownicza ESP Porąbka-Żar      Szafa sterownicza ESP Porabka-Żar

Projekt układu chłodzenia transformatrów przewiduje zastosowanie czterech wymienników woda- olej oraz systemu orurowania wykonanego z bezszwowych rur nierdzewnych. Rozwiązanie takie zapewni długą i niezakłóconą eksploatację układu.
Nowym rozwiązaniem, w stosunku do dotychczas pracującego w elektrowni, jest system płynnej regulacji strumienia wody chłodzącej transformatory. System ten pozwala na znaczącą redukcję ilości wody dostarczanej do komór transformatorów, a co za tym idzie na oszczędność energii elektrycznej niezbędnej do napędzania pomp
zasilających.

PJ

(na podst. Maciej WILK “Modernizacja transformatorów blokowych w ESP Porąbka – Żar. Pierwszy projekt „pod klucz” Zakładu Transformatorów EthosEnergy Poland S.A.” PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 91 NR 10/2015)